Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo pateikimo LR Seimui

2016 m. gruodžio 8 d. Kosmetikų ir kosmetologų asociacija kreipėsi į LR Seimą dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo patvirtinimo. Norime paminėti, kad nuo 2015 m. KKAL bendradarbiauja su SAM Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyriumi rengiant „Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą“, kuriame yra aprašyti papildomosios ir alternatyviosios medicinos praktikos sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros ir kūno priežiūros grupių paslaugų teikimo reikalavimai. Šiuo metu yra parengtas PA sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių įstatymų paketas. Įstatymų paketas jau buvo derintas su suinteresuotomis ministerijomis bei institucijomis.

KKAL kreipimosi dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projekto papildymo tekstas:

Nuo 2009 metų Kosmetikų ir kosmetologų asociacija ne kartą kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir kitas su Sveikatos apsauga susijusias institucijas, prašydami reglamentuoti grožio ir sveikatinimo specialistų veiklą. Situacijos pavojingumas yra neprognozuojamas, nes asmens sveikatos priežiūros licencijų neturinčiuose grožio salonuose atliekamos permanentinio makiažo, mezoterapijos, gydomojo masažo, invazinės aparatinės kosmetologijos (pvz. dermabrazijos), botulino ir hialurono užpildų injekcijos ir kitos žmogaus sveikatai pavojingos intervencinės procedūros.

Lyginant su sveikatos priežiūros posektoriumi, kurio veikla reglamentuojama medicinos norma ir higieninėmis normomis, grožio paslaugų posektoriaus veikla tokių normų neturi, o galiojanti Higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reglamentuoja tik darbo aplinką ir priemones, tačiau neužtikrina ir nepatikrina paslaugos teikėjo kvalifikacijos, kompetencijų ribų, todėl vartotojas dažnai susidūręs su nekokybiškai atlikta paslauga kreipiasi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri paslaugos kokybę prašo įvertinti Kosmetikų ir kosmetologų asociacijos.

Pagal galiojančius teisės aktus mezoterapija ir kitos grožio injekcijos turi būti atliekamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose Valstybinės Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją, tačiau išsiimant šią licencija savo klinikai aš susidūriau su paradoksais: pvz. privalomos įrangos sąraše yra ginekologinė kėdė arba pvz. reikia privalomai apsidrausti civiliniu draudimu už pacientams padarytą žalą, atliekant dermatovenerologo ir bendrosios praktikos slaugytojo paslaugas, tačiau pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ punktą 14.6. draudėjo veiksmai, susiję su veido ar kitų kūno dalių grožio chirurgija, išskyrus rekonstrukcinę chirurgiją, kuriais padaryta žala yra nedraudiminis įvykis.

Kosmetikų ir kosmetologų asociacija 2015 metais aktyviai dirbo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projekte „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“, rengiant Sveikatos priežiūros, grožio ir sveikatingumo paslaugų standartą. Standartuose aiškiai apibrėžta, kokį išsilavinimą turi turėti specialistai, kokias jie įgyja kompetencijas ir kokios yra aiškiai apibrėžtos kompetencijų ribos. Deja, tenka pripažinti, kad parengti standartai iki šiol nėra aprobuoti Sveikatos apsaugos ministerijoje.

2015-2016 metais SAM Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyriaus dėka į mūsų sritį buvo atkreiptas dėmesys. Kosmetikų ir kosmetologų asociacija dirbo rengiant „Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą“, kuriame yra aprašyti papildomosios ir alternatyviosios medicinos praktikos sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros ir kūno priežiūros grupių paslaugų teikimo reikalavimai, įtraukiant problemines sveikatinimo ir grožio procedūras: ilgalaikis (permanentinis) makiažas, tatuiruotės, aparatinė kosmetologija, mezoterapija, botulino toksino ir hialurono užpildai ir kt. Šiuo metu yra parengtas papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių įstatymų paketas. Įstatymų paketas jau buvo derintas su suinteresuotomis ministerijomis bei institucijomis.

Prašome Jūsų įtraukti į Vyriausybės programos Antrą skyrių „Veiksminga ir skaidri sveikatos apsaugos sistema“ 35 punkto papunktį 35.14 „...dirbsime taip, kad kiekvienam gyventojui būtų prieinamos ir tinkamos ne tik asmens sveikatos, visuomenės sveikatos bei ligų prevencijos paslaugos bet ir papildomos alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugos. Kartu skatinsime gyvensenos medicinos specialistų...“

Įtraukus minėtą korekciją Vyriausybės programoje būtų pasiektas taip lauktas rezultatas – LR Seime būtų pradėta nagrinėti ir svarstyti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įteisinimas Lietuvoje. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros veiklos reglamentavimas iš esmės sukurtų teisėtą, aiškią ir saugią aplinką šių paslaugų teikėjams bei užtikrintų jų saugumą ir geresnę kokybę paslaugų vartotojams.

KKAL prezidentė Rūta Bražiūnienė

2016 m. gruodžio 14 d. KKAL gavo atsakymą (rašto originalas) į savo kreipimąsi iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, kuriame informuojama, kad "Seimo posėdžių sekretoriatas Jūsų pasiūlymus perdavė svarstyti visiems Lietuvos Respublikos Seimo komitetams".

Tikimės, kad naujoji LR Vyriausybė atsižvelgs į mūsų siūlymus bei registruos Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą.