Sveikatos apsaugos ministerija pritarė kosmetiko sveikatinimo normos pakeitimui, bet...

2016 m. gruodžio 8 d. Kosmetikų ir kosmetologų asociacija kreipėsi į LR Seimą dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo patvirtinimo ir gavo atsakymą, kad Seimo posėdžių sekretoriatas KKAL pasiūlymus perdavė svarstyti visiems Lietuvos Respublikos Seimo komitetams. Seimo Sveikatos reikalų komitetas pritarė kreipimesi išreikštam susirūpinimui dėl teikiamų paslaugų, susijusių su asmens sveikata, saugumo, kokybės ir netinkamos specialistų kvalifikacijos.

KKAL kreipimas buvo skelbtas anksčiau: Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo pateikimo LR Seimui.

Praėjus 4 mėnesiams po kreipimosi, 2017 m. balandžio 4 d. KKAL gavo Sveikatos apsaugos ministerijos raštą (rašto originalas), kuriame minima, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi pirminius įstatymų projektus, kurie reguliuotų natūralios ir liaudies medicinos bei kelias sveikatos rekreacijos srities paslaugas, keliančias riziką žmogaus sveikatai.

Parengti LR Papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymas, LR Sveikatos sistemos įstatymas, LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimai buvo pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išvadai gauti, o minėtų įstatymų projektus LR Vyriausybė pasiūlė įtraukti į LR Seimo pavasario sesijos darbų programą.

Sveikatos apsaugos ministerija šiuo raštu patvirtino, kad išnagrinėjus su kosmetologine veikla susijusias problemas, artimiausiu metu planuoja sudaryti darbo grupę dėl Lietuvos sveikatinimo normos SN1:1995 "Kosmetikė (kosmetikas). Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" (pa)keitimo.

Tą pačią dieną, t.y. 2017 m. balandžio 4 d., Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pasirašė įsakymą dėl darbo grupės teisės akto, nustatančio reikalavimus veido ir (arba) kūno priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims projektui parengti sudarymo.

Bet kas netikėta, į šią darbo grupę nėra įtrauktas nei vienas asmuo, atstovaujantis kosmetikus ir kosmetologus.

Būtų logiška, kad minėtoje darbo grupėje būtų bent vienas asmuo, atstovaujantis kosmetikus ir kosmetologus, žinantis jų kompetencijas, dirbęs rengiant „Sveikatos priežiūros, grožio ir sveikatingumo paslaugų standartą“, dalyvavęs SAM darbo grupėje, rengiant papildomosios ir alternatyviosios medicinos praktikos sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros ir kūno priežiūros grupių paslaugų teikimo reikalavimus, dalyvaujantis ES komisijoje eksperto teisėmis.

KKAL šiandien (2017-04-05) pateikė sveikatos apsaugos ministrui ir viceministrei prašymą, kuriame išreiškė norą neatlygintinai prisidėti prie teisingos sveikatos priežiūros, grožio ir sveikatingumo paslaugų sistemos kūrimo. Kosmetikus ir kosmetologus šioje darbo grupėje gali atstovauti KKAL prezidentė Rūta Bražiūnienė.

Viešiname šią informaciją ir raginame grožio ir sveikatinimo srities specialistus dalintis ja, diskutuoti, reikšti pastabas bei siūlymus, prisidėti prie informacijos sklaidos bei domėtis rengiamų įstatymų keliamais reikalavimais.

Su minėtų įstatymų pirminiais projektais galima susipažinti LR Seimo Teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų paieškos sistemoje (registracijos TAIS Nr. 16-7052(2)).