KKAL suinteresuotoms institucijoms pateikė argumentus dėl nepagrįsto kosmetikų ir kosmetologų veiklos apribojimo

2017 m. rugsėjo 21 d. Kosmetikų ir kosmetologų asociacija pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai argumentus įrodančius, kad dabartinė Kosmetikų ir kosmetologų kvalifikacijos reikalavimų aprašo projekto redakcija negali ir neturėtų būti patvirtinta dėl šių trūkumų:

  • nepagrįstas ir nepamatuotas kosmetikų ir kosmetologų veiklos apribojimas;
  • Ministerijos kompetencijos viršijimas;
  • kertinių teisėkūros principų (ir teisės aktų) pažeidimas.

Pateikiame visą 2017-09-21 KKAL rašto kopiją Sveikatos apsaugos ministerijai ir suinteresuotoms institucijoms.

Esminiai argumentai, išdėstyti KKAL rašte:

1. Projektu Sveikatos apsaugos ministerija siekia sureguliuoti ne savo kompetencijoje esančią sritį.

Projektu siekiama sureguliuoti grožio paslaugų teikimo reikalavimus, apribojant ne tik grožio paslaugas, bet ir nustatant reikalavimus jas teikiantiems asmenims.

Grožio paslaugas teikia kosmetikai ir kosmetologai, baigę atitinkamus mokymus ir turintys pakankamai profesinių ir akademinių žinių. Kaip žinia (o tą pripažįsta ir pati Ministerija savo 2017 m. rugsėjo 13 d. rašte Nr. (10.2.2.1-411)10-7416) kosmetikų ir kosmetologų teikiamos grožio paslaugos nėra sveikatos priežiūros veikla. Kosmetikai ir kosmetologai neužsiima odos gydymu, neatlieka slaugos ir neteikia jokių sveikatos priežiūros paslaugų. Apskritai grožio paslaugos nėra ir neturėtų būti siejamos su sveikatos priežiūros paslaugomis. Nepaisant to, rengdama ir besiruošianti patvirtinti Projektą Ministerija ėmėsi reguliuoti kosmetikų ir kosmetologų kvalifikacijos, išsilavinimo reikalavimus, ėmėsi nustatinėti jų ūkinės veiklos kompetencijos ribas, teises ir pareigas. Paprasčiau tariant, Ministerija ėmėsi reguliuoti, reglamentuoti ir riboti tai, kas nepriklauso jos kompetencijai ir nėra jos išmanymo sritis.

2. Projektas neatitinka teisėkūros principų:

     - Projektas neatitinka proporcingumo principo ir prieštarauja Konstitucijai bei Konkurencijos įstatymui

     - Projektas neatitinka efektyvumo principo

     - Projektas neatitinka sistemiškumo principo

     - Neužtikrinamas skaidrus konsultavimasis su visuomene

     - Neatliktas poveikio vertinimas

3. Pareiškėjo siūlymai ir prašymai.

KKAL manymu, grožio paslaugų sritį tikslingiausia būtų reguliuoti ne nuo skubotų apribojimų ir draudimų, bet nuo aiškaus grožio paslaugų suklasifikavimo į invazines estetines grožio ir sveikatinimo procedūras (kurias leidžiama atlikti grožio salonuose) ašskiriant jas nuo estetinės medicinos procedūrų (kurios turi būti atliekamos sveikatos priežiūros įstaigose). 

KKAL kartu su Vilniaus kolegijos, Kauno kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Šiaulių valstybinės kolegijos pateikė konkrečius siūlymus projekto pataisoms (rašto Priedas Nr. 1) bei kaip diferencijuoti invazines estetines grožio ir sveikatinimo procedūras (kurias galima atlikti grožio salonuose) nuo estetinės medicinos procedūrų (kurias galima atlikti sveikatos priežiūros įstaigose) (rašto Priedas Nr. 2).

suristos-rankos