Dėl nepagrįsto kosmetikų ir kosmetologų veiklos apribojimo

2017 m. rugsėjo 21 d. Kosmetikų ir kosmetologų asociacija pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai argumentus įrodančius, kad Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės, kurioje nebuvo nė vieno kosmetologo, parengta Kosmetikų ir kosmetologų kvalifikacijos reikalavimų aprašo projekto redakcija negali ir neturėtų būti patvirtinta. 

Galime manyti. kad KKAL pateikti argumentai dėl nepagrįsto kosmetikų ir kosmetologų veiklos apribojimo privertė susimąstyti SAM ir peržiūrėti savo sprendimus.
 
Minėtasis SAM parengtas kvalifikacinių reikalavimų sąrašas lieka nepatvirtintas, bet  nuo 2018 metų vasario 1 dienos atnaujinamas Netradicinės medicinos įstatymo kūrimas. 
 
Į konsultantų netradicinės medicinos plėtros klausimais ir jų veiklos nuostatų patvirtinimo darbo grupę įtraukta Kosmetikų ir kosmetologų asociacijos prezidentė Rūta Bražiūnienė. Pilnas konsultantų darbo grupės sąrašas.