Galiausiai nuspręsta: kosmetikai ir kosmetologai neturi teisės atlikti mezoterapinių ir kitų invazinių procedūrų

Ilgai diskutuota, prieštaringai vertinta, tačiau galiausiai nuspręsta: ir kosmetikai, ir kosmetologai, ir grožio terapeutai, ir grožio estetikai neturi teisės atlikti mezoterapinių ir kitų invazinių procedūrų.

Norime atkreipti visų esamų bei būsimų grožio specialistų dėmesį dėl mezoterapijos ir kitų invazinių procedūrų mokymų.

Ne kartą skelbėme, kad neformalūs mezoterapijos kursai siūlomi kosmetologams ir kosmetikams nesuteikia teisės šiems specialistams atlikti mezoterapijos ir kitų invazinių procedūrų ir nėra nieko verti.

Prieštaringai buvo vertinami ir mezoterapijos mokymai pagal higieninės kosmetikos kosmetiko formaliąją mokymo programą, kai buvo siūloma mokytis pasirenkamuosius modulius „Specializuotos mezoterapijos procedūros“ ir „Žmogaus odos biologija ir higiena, kompleksiniai priežiūros metodai“. Baigus mokymus pagal šiuos modulius buvo suteikiamos kompetencijos atlikti mezoterapijos ir kitas invazines procedūras.

Tačiau 2018 m. vasario 5 d. LR Sveikatos apsaugos ministerija pateikė pavaldžiai Švietimo ir mokslo institucijai (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui) vertinimą, kad minimoje programoje suteikiamos kompetencijos „Kokybiškas ir saugus modernių mezoterapinių procedūrų atlikimas skirtingose mezoterapinės veiklos aplinkose“ ir „Kompleksinių odos priežiūros metodų įvaldymas, skirtas kosmetinės odos priežiūros daugiafunkcei veiklai skirtingose darbo aplinkose“ yra priskiriamos asmens sveikatos priežiūros specialisto, o ne higieninės kosmetikos kosmetiko, veiklos sričiai. Tai nustato nuo 2016 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojusi Lietuvos medicinos norma MN 59:2016 „Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

Pilnas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pranešimo tekstas

Tai reiškia, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija vieningai nustatė, kad šiam momentui esamos mezoterapeutų rengimo programos prieštarauja galiojantiems SAM nuostatoms, todėl jų vykdymas stabdomas iki naujų sprendimų.