Narystė

STOJIMO Į ASOCIACIJĄ BŪDAI:

1. Elektroniniu būdu:

Reikia užpildyti narystės prašymą ir pervesti metinį nario mokestį į prašyme nurodytą sąskaitą. Užpildytą prašymą su reikalingais dokumentų priedais atsiųsti elektroniu paštu info@kkal.lt

 

Prašymą narystei rasite čia.

2. KKAL kvalifikacijos seminaro metu:

Atvykti į KKAL organizuojamą renginį ir vietoje užpildžius prašymą, susimokėti nario mokestį grynais. Iš karto galėsite dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminare.

Nuo 2022 m. pasikeitė narystės registracijos tvarka- susipažinkite:

NARYSTĖS GALIOJIMAS: 

Narystė galioja iki kalendorinių metų pabaigos – gruodžio 31 d., nepriklausomai nuo įstojimo į asociaciją datos. Narystė pratęsiama sumokėjus metinį narystės mokestį.

 

Ne vėliau kaip per penkias naujų metų darbo dienas mokestį sumokėję nariai gauna kasmet atnaujinamus prisijungimo kodus prie tik nariams skirtos informacijos KKAL elektroninėje svetainėje.

 

 

NARYSTĖS KAINA: 

Fizinis asmuo – 15 € stojimo mokestis, 55 € metinis narystės mokestis.

 

Juridinis asmuo – 30 € stojimo mokestis, 145 € metinis narystės mokestis.

 

Stojimo mokestis taikomas fiziniams ar juridiniams asmenims, stojantiems į asociaciją pirmą kartą arba pratęsiantiems narystę daugiau nei po metų pertraukos.

 

Juridinių asmenų du įmonės atstovai gali dalyvauti nemokamuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Juridiniai asmenys drauge su asociacija gali organizuoti KKAL kvalifikacijos kėlimo seminarus. Išlaidas už seminarų organizaciją padengia juridiniai KKAL nariai. Jiems suteikiama galimybė talpinti atstovaujamos įmonės/prekės ženklo logotipą bei informaciją apie savo rengiamus seminarus asociacijos internetiniame puslapyje bei Facebook paskyroje.

Asociacijos nariams seminarai nemokami, ne asociacijos nariams – kaina priklauso nuo seminaro/ konferancijos apimties- skelbiama kiekvienam renginiui atskirai.

 

Seminarų grafiką žiūrėkite skiltyje KKAL seminarai.