(2021-01-06) KAS YRA PASP (Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros) ĮSTATYMAS IR KOKIU TIKSLU JIS PRIIMTAS?

PASP yra 2020 metais sausio 14 d. priimtas LR įstatymas Nr. XIII-2771, reglamentuojantis vertimosi papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra (PASP) Lietuvos Respublikoje sąlygas. PASP įstatymas ne tik įteisina tam tikras gydymo/sveikatinimo veiklas, bet ir suteikia galimybę pacientams gauti šias paslaugas socialinio draudimo sąlygomis.

Nuoroda į įstatymą čia.

 

KADA PASP ĮSTATYMAS ĮSIGALIOS?

PASP įstatymas įsigalios 2021 metais LIEPOS 1d.

 

AR KAS NORS KEISIS KOSMETIKO/KOSMETOLOGO DARBE ĮSIGALIOJUS PASP ĮSTATYMUI?

Turintiems profesinį kosmetiko ar aukštąjį neuniversitetinį kosmetologo išsilavinimą įstatymiškai NIEKAS NESIKEIS.

 

AR PRIVALĖSIU/GALĖSIU LICENCIJUOTIS?

Šiuo metu kosmetiko ir kosmetologo veikla nėra licencijuojama. Licencijavimas NEBUS PRIVALOMAS ir liepos 1 d. įsigaliojus PASP įstatymui. Tačiau grožio paslaugas teikiantys specialistai, pageidaujantys turėti licenciją atitinkamoms poįstatyminiuose aktuose įvardintoms PASP procedūroms, turi teisę licenciją gauti. PASP licenciją bus galima gauti tik įgijus PAPILDOMĄ atitinkamą PASP kvalifikaciją PASP kursuose/mokymuose, kurie bus vykdomi akredituotose mokymo institucijose.

 

KOKIĄ NAUDĄ MAN SUTEIKS LICENCIJA?

Licencijuoti asmenys yra įtraukiami į licencijuotų asmenų internetinį sąrašą, kuris skelbiamas viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje „LICENCIJOS”. Nuoroda čia.

 

Licencija patvirtina atitinkamą PASP kompetenciją, suteikia papildomos vertės Jūsų teikiamoms konkrečioms PASP paslaugoms, galimybę įsidarbinti PASP licencijuotoje įstaigoje ir atlikti valstybės kompensuojamas PASP procedūras.

 

Licencija įpareigoja nuolat kelti kvalifikaciją ir jos galiojimas gali būti panaikintas neatitikus numatytų sąlygų.

 

KOKIOS PASLAUGOS BUS/GALI BŪTI LICENCIJUOJAMOS?

Paslaugų grupės yra nurodomos įsakyme Nr. V-2885. Nuoroda čia.

Sąrašas nėra baigtinis ir konkrečios procedūros bus reglamentuotos šiuo metu rengiamais poįstatyminiais aktais. Sąraše nurodytos dvi kosmetologo kompetenciją atitinkančios paslaugų grupės:

1) kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė;

2) veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė.

 

 

APIBENDRINIMAS

Kosmetikai ir kosmetologai nuo liepos 1 d., kai įsigalios PASP įstatymas, DIRBS KAIP DIRBA DABAR – atsakingai, laikydamiesi privalomų higienos normų ir neperžengdami savo kompetencijos ribų, BE JOKIŲ PAPILDOMŲ ĮSTATYMINIŲ APRIBOJIMŲ.

 

PRIMENAME, kad kosmetiko ir kosmetologo darbą reglamentuojantys dokumentai yra koreguojami ir atnaujinami, o tam įtakos galite turėti ir Jūs!  Jeigu turite konkrečių pastabų ar pasiūlymų, mes kviečiame Jus prisijungti prie KKAL veiklos. Jau SAUSIO 11 d. 11.00 val. pirmojo nuotolinio 2021-ųjų metų susitikimo metu su KKAL nariais diskutuosime šia aktualia tema.

 

Visiems asociacijos nariams į el.paštus netrukus bus išsiųsta prisijungimo nuoroda.

Jeigu dar nesate asociacijos narys ir norite juo tapti, galite užpildyti Paraišką internetu. Detali informacija čia.

 

Būkime vieningi, stiprūs ir profesionalūs!

Jūsų KKAL

No Comments

Post A Comment