(2021-01-13) I-asis nuotolinis KKAL susitikimas su asociacijos nariais

Sausio 11 d. įvyko pirmasis nuotolinis KKAL valdybos susitikimas su Asociacijos nariais.
Buvo aptarti aktualūs klausimai dėl kosmetikų ir kosmetologų darbą reglamentuojančių dokumentų ir numatomų teisinių pokyčių, taip pat buvo apžvelgtos kosmetikų ir kosmetologų kompetencijų ribos, kvalifikacijos kėlimo galimybės ir ateities perspektyvos.

 

Šiuo metu kosmetikai ir kosmetologai dirba vadovaudamiesi šiais patvirtintais dokumentais:

 

• Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V1-32 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR GROŽIO PASLAUGŲ SEKTORIAUS
PROFESINIO STANDARTO PATVIRTINIMO“.
Nuoroda į dokumentą čia.

 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 dėl LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“. Nuoroda į dokumentą čia.

 

Dokumentuose aiškiai išdėstyti išsilavinimo reikalavimai, išvardytos kompetencijos ir nurodytos higienos normos, skirtos GROŽIO PASLAUGŲ teikimo sektoriui.
Apibrėžiama, kad:

 

• Kosmetikas – tai grožio paslaugas teikiantis asmuo, profesinėje mokykloje įgijęs kosmetiko kvalifikaciją, kurios lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų standartą (LTKS) yra IV.

 

• Kosmetologas – tai grožio paslaugas teikiantis asmuo, aukštojoje mokykloje įgijęs kosmetologo kvalifikaciją, kurios lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų standartą (LTKS) yra VI.

 

Kosmetologai, lyginant su kosmetikais, įgija papildomas kompetencijas auskarų vėrimo ir ilgalaikio makiažo atlikimui. Tačiau mezoterapija ir kitos invazinės grožio procedūros nepriskiriamos nei kosmetiko, nei kosmetologo kompetencijoms.

 

Atkreipiame dėmesį, kad ir kosmetikai, ir kosmetologai yra grožio paslaugų teikėjai, bet NĖRA asmens sveikatos priežiūros (ASP) specialistai, tad negali teikti gydomųjų ar sveikatinimo paslaugų. Pavyzdžiui, masažai šiuo metu yra priskiriami gydomosioms procedūroms ir jas atlikti gali tik ASP specialistas masažuotojas licencijuotose ASP įstaigose.
Kosmetikai ir kosmetologai grožio salonuose gali teikti kosmetines, manualines, aparatines veido ir kūno PUOSELĖJIMO PROCEDŪRAS.

 

Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymą rasite čia.

 

Primename, kad baigusiems kosmetologijos studijas užsienyje dėl diplomo pripažinimo ir kvalifikacijos atitikimo reikia kreiptis į atitinkamas institucijas.
Daugiau informacijos rasite čia.

 

Jau anksčiau minėtas LIETUVOS RESPUBLIKOS PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (PASP) įstatymas Nr. XIII-2771, kurio įsigaliojimas atidėtas iki 2021 liepos 1 d., gali suteikti papildomų kompetencijų kosmetikams ir kosmetologams, tačiau tam reikia visų Jūsų palaikymo ir bendros iniciatyvos.
Daugiau apie PASP įstatymą rasite čia.

 

Džiaugiamės Jūsų, mieli Asociacijos nariai, žingeidumu ir siekiu palaikyti mūsų profesijos populiarinimą. Kviečiame visus Lietuvos kosmetikus ir kosmetologus jungtis į KKAL bendruomenę ir teikti savo pasiūlymus bei įžvalgas, nes kartu galime pasiekti daugiau!

 

Informaciją apie narystę rasite čia.

 

Jūsų KKAL

No Comments

Post A Comment